Γεώργιος Ι. Τζαγκαρουλάκης
Πολιτικός Μηχανικός

MSc Αρχιτεκτονικής & Περιβάλλοντος
  • ARCHITECTURAL DESIGNS
  • STRUCTURAL DESIGNS
  • CONSTRUCTION SUPERVISIONS
  • BUILDING CONSTRUCTIONS
  • BUILDING PERMITS
  • SHOPS FUNCTION PERMITS
  • TOPOGRAPHY-SURVEYS
  • INTERIOR DESIGN
  • 3-DIMENSIONAL BUILDING PRESENTATIONS
3-DIMENSIONAL BUILDING DESIGNS
Landline: 00302810-286474 
Mobile: 00306948572848
Ε-mail: giorgos@tzagkaroulakis.gr

Idomeneos 21A
Heraklion, Crete,
Greece
ΤΚ. 71202


CONTACT DETAILS:
Web P@ge Design
George Tzagkaroulakis
LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Website counter
DOWNLOADS